Poprawna pisownia

niemilitarne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie militarne

Niepoprawna pisownia