Niepoprawna pisownia

niemieliśmy

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „niemieć”, w znaczeniu „stawaliśmy się niemi”.


Poprawna pisownia

nie mieliśmy

Poprawna pisownia