Niepoprawna pisownia

bymmógł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bym mógł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bym mugł

Niepoprawna pisownia