Niepoprawna pisownia

niemieli

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu „stawali się niemi”.


Poprawna pisownia

nie mieli

Poprawna pisownia