Niepoprawna pisownia

niemarnować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie marnować

Poprawna pisownia