Poprawna pisownia

niemądrze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądrze

Niepoprawna pisownia