Niepoprawna pisownia

niełuk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuk

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba nie zainteresowana poszerzaniem swoich horyzontów intelektualnych.


Niepoprawna pisownia

nie uk

Niepoprawna pisownia