Poprawna pisownia

nielubiani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie lubiani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielóbiani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lóbiani

Niepoprawna pisownia