Niepoprawna pisownia

nieliczyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyli

Poprawna pisownia