Niepoprawna pisownia

nielada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lada

Poprawna pisownia