Niepoprawna pisownia

niejakaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jakaś

Poprawna pisownia