Niepoprawna pisownia

niegorsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie gorsi

Poprawna pisownia