Niepoprawna pisownia

niedorenczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoręczona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doręczona

Niepoprawna pisownia