Niepoprawna pisownia

niedamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie damy

Poprawna pisownia