Poprawna pisownia

niedalecy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dalecy

Niepoprawna pisownia