Niepoprawna pisownia

niedał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dał

Poprawna pisownia