Niepoprawna pisownia

niecieszy się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie cieszy się

Poprawna pisownia