Poprawna pisownia

niechętna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chętna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechentna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chentna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehętna

Niepoprawna pisownia