Poprawna pisownia

niechętna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chętna

Niepoprawna pisownia