Niepoprawna pisownia

wy mieszała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymieszała

Poprawna pisownia