Niepoprawna pisownia

beskres

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkres

Poprawna pisownia, znaczenie: ogromna, opustoszała przestrzeń nie posiadająca granic.


Niepoprawna pisownia

bezkrez

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beskrez

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez kres

Niepoprawna pisownia