Poprawna pisownia

niebudzące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebódzące

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie budzonce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie budzące

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebudzonce

Niepoprawna pisownia