Poprawna pisownia

Hindus

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Chindus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hinduz

Niepoprawna pisownia