Wyrażenie niebardzo zawsze piszemy łącznie. Pisownia rozłączna jest niepoprawna, stanowi błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

niebardzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bardzo

Poprawna pisownia