Niepoprawna pisownia

nie zwolniony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwolniony

Poprawna pisownia