Niepoprawna pisownia

nie zniszczalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezniszczalni

Poprawna pisownia