Poprawna pisownia

hektarów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hektaruw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chektaruw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chektarów

Niepoprawna pisownia