Niepoprawna pisownia

nie zdjęta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdjęta

Poprawna pisownia