Niepoprawna pisownia

nie zdecydowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdecydowana

Poprawna pisownia