Niepoprawna pisownia

nie zbyd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezbyt

Poprawna pisownia, znaczenie: nie bardzo, w małym stopniu, w nieznacznym stopniu, nie za bardzo, niespecjalnie, nieszczególnie.


Niepoprawna pisownia

niesbyt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zbyt

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako zaprzeczenie słowa „zbyt”, którego znaczenie to w sposób przekraczający czyjeś możliwości bądź czegoś lub kogoś. Synonimy: zanadto, zbytnio, nazbyt, nadmiernie, za bardzo. Słowo to może oznaczać także sprzedaż lub możliwość sprzedaży czegoś.

Niepoprawna pisownia

niezbyd

Niepoprawna pisownia