Poprawna pisownia

nie zaszły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszły

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne dla słowa zaszły w rozumieniu: miniony, dawny, niegdysiejszy.