Poprawna pisownia

nie zaszła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszła

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne dla słowa zaszła w rozumieniu: miniona, dawna, niegdysiejsza.