Niepoprawna pisownia

nie zasadny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezasadny

Poprawna pisownia