Niepoprawna pisownia

nie zależni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezależni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zalerzni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalerzni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaleszni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaleszni

Niepoprawna pisownia