Niepoprawna pisownia

nie zaksięgowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezaksięgowana

Poprawna pisownia