Poprawna pisownia

nie za ładni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaładni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza ładni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie załadni

Niepoprawna pisownia