Niepoprawna pisownia

nie wyspania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewyspania

Poprawna pisownia