Niepoprawna pisownia

nie wysoka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewysoka

Poprawna pisownia