Niepoprawna pisownia

nie wysłanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewysłanie

Poprawna pisownia