Niepoprawna pisownia

nie wybredni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie.


Poprawna pisownia

niewybredni

Poprawna pisownia