Poprawna pisownia

nie wróciłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewróciłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wruciłam

Niepoprawna pisownia