Niepoprawna pisownia

nie właściwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewłaściwi

Poprawna pisownia