Niepoprawna pisownia

nie właściwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewłaściwe

Poprawna pisownia