Niepoprawna pisownia

nie wjeje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wieje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewieje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjeje

Niepoprawna pisownia