Niepoprawna pisownia

nie wiedziałaź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiedziałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewiedziałaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjedziałaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjedziałaś

Niepoprawna pisownia