Niepoprawna pisownia

nie wiedzący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiedzący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wiedzoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedzoncy

Niepoprawna pisownia