Niepoprawna pisownia

nie widome

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewidome

Poprawna pisownia, znaczenie: takie, które nie widzi z powodu utraty lub wady wzroku.