Niepoprawna pisownia

nie uzasadniona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuzasadniona

Poprawna pisownia