Niepoprawna pisownia

nie umiejentnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumiejętnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie umiejętnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieumiejentnie

Niepoprawna pisownia