Poprawna pisownia

nie uległo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuległo

Niepoprawna pisownia