Niepoprawna pisownia

nie ukończona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieukończona

Poprawna pisownia